Kjøpsbetingelser

Gjelder: 1. juli: 2020

VILKÅR FOR GENERAL KJØP

Før du bestiller, antar vi, Pjama AB, at du har lest og forstått informasjonen som er beskrevet under på nettstedet vårt på www.pjama.no. Din bestilling representerer en forespørsel om å inngå en avtale med oss. En kjøpsavtale er nådd når du har gjort en bestilling på å kjøpe en vare fra nettstedet, alternativt har du bestilt ved å kontakte oss på support@pjama.se, og mottatt en ordrebekreftelse via e-post som inneholder fullstendig informasjon om bestillingen din . Vi sender varen (e) til deg per post, og du vil bli informert via tekstmelding eller brev når varen (e) er klare for henting. Vi forblir eier av alle varene til du har betalt full betaling, og vi har mottatt betalingen din.

PRISER

Våre priser kan endres uten forhåndsvarsel i forhold til omstendigheter utenfor vår kontroll, slik som betydelige endringer i råvarepriser, valutakursendringer eller endringer i merverdiavgift. Alle priser inkluderer merverdiavgift på 25% i Norge. Hvis merverdiavgiftssatsen endres, forbeholder vi oss retten til å justere prisene med tilsvarende beløp.

LADINGER

Gjeldende kostnader er tilgjengelige på nettstedet vårt, www.pjama.no.

SALG OG SPESIELLE TILBUD

Salg og andre spesialtilbud er bare gyldige så lenge de relaterte aksjene varer, med mindre annet er oppgitt i forbindelse med tilbudet.

BETALING

Betaling skal skje med betalingskort. Fraktkostnader kommer i tillegg. Ved retur av varer vil refusjon bli gjort til kredittkortet eller bankkortkontoen som ble brukt da du bestilte. Vi godtar Visa og Mastercard.

uttak, retur, frakt og levering

Vilkårene for uttak, retur, frakt og levering finner du her.

MINDRE

Mindreårige (barn under 18 år) må ha en foreldres eller foresattes godkjenning for å kunne bestille varer fra nettstedet eller ved å kontakte oss på support@pjama.se.

ANSVAR

Vi aksepterer ikke ansvar hvis en vare du har kjøpt blir brukt på en ikke-foreskrevet måte. I denne forbindelse henviser vi til instruksjonene i brukerhåndboken som ble gitt ved kjøp av våre produkter. Du bør derfor lese håndboken nøye før du begynner å bruke varen du har kjøpt.

FORCE MAJEURE

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for leveringsforsinkelser eller mangler i vår oppfyllelse av forpliktelser og forpliktelser i henhold til disse kjøpsbetingelsene hvis leveringsforsinkelsen eller mangelen skyldes grunner utenfor vår kontroll, og som forhindrer, hindrer eller forsinker den aktuelle leveransen eller oppfyllelsen.

Omstendigheter som vurderes utenfor vår kontroll inkluderer regelverk, tiltak eller unnlatelser fra offentlige myndigheter, ny eller endret lovgivning, arbeidsmarkedskonflikter, blokade, brann, flom, sabotasje eller større ulykker. Slike omstendigheter skal også omfatte beslutninger fra offentlige myndigheter som kan påvirke markedet eller produktene negativt, for eksempel avgjørelser angående advarselstekster, salgsforbud og lignende, eller en unormal nedtur i markedet.

FRASKRIVELSE

Vi påtar oss ikke ansvar for trykk- eller skrivefeil med hensyn til priser og annen informasjon gitt av oss.

TVISTER

Svensk lov gjelder alle kjøp og bestillinger, med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse kjøpsbetingelsene. Enhver tvist som måtte oppstå vil bli henvist til svenske riksstyret for forbrukertvister (Sw. Allmänna Reklamationsnämnden – ARN). Vår policy er å alltid følge anbefalingene fra ARN.

Organisasjonsnummer: 556814-0759

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om tjenestene eller disse vilkårene, kan du kontakte oss kontakte oss på marketing@pjama.se; eller via post på: PJAMA AB, STORTORGET 13 A, 211 22 MALMOE, SVERIGE.

0
Handlekurven din